ET41-042 (1978 HCP)
et41-042
21.05.2013r.

ET41-042 stoi na tle Chełmca (851m), w towarowej części Wałbrzycha Głównego.

ET41-050 (1979 HCP)
et41-050
08.04.2019r.

ET41-050 Wałbrzych Główny.

ET41-063 (1979 HCP)
et41-063
21.12.2012r.

ET41-063 Tylko część B uchwycona na tle lokomotywowni W-ch Gł.

ET41-108 (1980 HCP)
et41-108
17.07.2013r.

ET41-108 Wałbrzych Główny.

ET41-141 (1981 HCP)
et41-141
10.04.2013r.

ET41-141 przejeżdza przez Wałbrzych Główny ciągnięta przez ET22-662.

ET41-142 (1981 HCP)
et41-142
09.07.2013r.

ET41-142 Wałbrzych Główny.

ET41-144 (1981 HCP)
et41-144
23.05.2012r.

ET41-144 na stacji Wałbrzych Fabryczny.
et41-144
23.05.2012r.


ET41-156 (1981 HCP)
et41-156
24.04.2017r.

ET41-156 W-ch Gł.

STRONA GŁÓWNA

Lokomotywy Elektryczne

Lokomotywy Spalinowe

Elektryczne Zespoły
Trakcyjne


Spalinowe Zespoły
Trakcyjne